Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

I offentliga lokaler och hyresbostäder är det lagkrav på att det ska utföras en OVK – obligatorisk ventilationskontroll. Under ventilationskontrollen kontrollerar vi byggnadens inomhusklimat och ser till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK ska göras innan ventilationssystemet används för första gången och därefter regelbundet för de flesta byggnader. Hur ofta en OVK behöver göras bestäms av Boverket och tidsintervallen varierar mellan 3 eller 6 år beroende beror på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det rör sig om.

Läs mer om Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats