Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

Priser / Taxor

Priserna för sotning och brandskyddskontroll kallas för sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa. Det är varje enskild kommun som har i uppgift att bestämma taxorna för sotning och brandskyddskontroll. Taxorna varierar därför beroende på vilken kommun du bor i, men också beroende på vilken typ av anläggning du har.

Läs mer om sotnings- och brandskyddskontrollstaxan i just din kommun: