Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund ISO 9001 ISO 14001 AFS 2001

Ventilation

Ventilationen i din byggnad är en viktig källa för ett bra och hälsosamt inomhusklimat. Vi erbjuder bland annat tjänster som rengöring och injustering av ditt ventilationssystem. Genom att rengöra ventilationssystemet från föroreningar som exempelvis smuts och damm, får du ett bättre inomhusklimat med ren luft.