Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund ISO 9001 ISO 14001 AFS 2001

Sotning

Sotning innebär rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler. Under sotningen tar vi bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand i din byggnad.  Att sota regelbundet är ett lagkrav, och viktigt för att förebygga bränder. Varje kommun har i uppgift att bestämma hur ofta sotningen ska göras och vad det ska kosta. Bestämmelserna varierar beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används.

Sotningsintervaller i Växjö, Alvesta, Sävjö, Tingsryd, Vaggeryd och Uppvidinge kommuner.

Eldning med fasta bränslen:

Eldning med flytande bränslen:

Lokaleldstäder

För imkanaler i restauranger eller andra större kök gäller 3 ggr / år.