Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

Sotning

Sotning innebär rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler. Under sotningen tar vi bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand i din byggnad.  Att sota regelbundet är ett lagkrav, och viktigt för att förebygga bränder. Varje kommun har i uppgift att bestämma hur ofta sotningen ska göras och vad det ska kosta. Bestämmelserna varierar beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används.