Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund ISO 9001 ISO 14001 AFS 2001

Energideklaration

En energideklaration är en beskrivning av hur mycket energi din byggnad använder. Deklarationen innehåller bland annat uppgifter om energianvändning, den uppvärmda arean i byggnaden och åtgärdsförslag för minskad energianvändning.

Att låta utföra energideklarationer är sedan 2006 lagstadgat i Sverige, och det är Boverket som har ansvar att ta fram regler om energideklarationer. Energideklarationen ska göras av en oberoende certifierad energiexpert och är giltig i 10 år framöver. Därefter måste den förnyas.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets webbplats