Medlem av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund FR2000

Brandskyddskontroll

Genom regelbundna brandskyddskontroller kan vi i god tid upptäcka eventuella fel och brister på din anläggning. För att få göra brandskyddskontroller måste man ha en särskild behörighet, det är därför bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Under brandskyddskontrollen kontrollerar vi hur brandskyddet påverkas av:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer hur ofta brandskyddskontroller ska göras. Tidsintervallen ligger vanligtvis mellan 3 eller 6 år. Kommunen bestämmer taxan för brandskyddskontroller och varierar därför från kommun till kommun.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB’s webbplats